Akademik     Faaliyetler

Derneğimiz sur bölgesinde bulunmakta olup eğitimde fırsat eşitliğini yakalamayı hedefleyerek akademik destekleyici ek öğretim faaliyetleri düzenlemektedir. Derneğimiz çocukların uygun çalışma ortamına sahip olmasına, akademik gelişimlerine ve eğitsel becerilerini güçlendirmelerine katkıda bulunmak amacıyla akademik, psiko-sosyal ve eğitsel çalışmalar yürütmektedir. 

Akademik Eğitim Gönüllüsü Ol

Her çocuk farklıdır, bu nedenle akademik eğitim desteği, çocuğun bireysel özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre uyarlanmalıdır. İhtiyaçları doğrultusunda çeşitli destek yöntemleri kullanılarak çocuklar daha etkili bir şekilde öğrenebilirler.

Çocuklara akademik eğitim desteği sağlamak, onların bireysel potansiyellerini keşfetmelerine, öğrenmeye olan ilgilerini artırmalarına ve başarılarını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmanın önemli bir yoludur. Bu destek, çocukların öğrenme süreçlerini optimize ederek, öğrenme zorluklarıyla başa çıkmalarını ve güçlü yönlerini geliştirmelerini sağlar.

Bireysel ihtiyaçlara odaklanarak sağlanan akademik destek, çocukların öğrenme tarzlarını anlamalarını, özgüvenlerini artırmalarını ve öğrenme süreçlerine olumlu bir tutum geliştirmelerini destekler. Dernek olarak fırsat eşitliği olmayan çocuklar arasında eğitimde fırsat eşiği sağlamak için ebeveynler, öğretmenler ve uzmanlar arasındaki işbirliğini önemsiyoruz. Her çocuk özeldir ve fırsat eşitliği çocukların akademik başarılarını artırmak için kritik bir rol oynar. Bu destek, çocukların gelecekteki eğitim ve kariyer başarıları için sağlam bir temel oluşturarak onların yaşamları boyunca sürekli öğrenme ve gelişme konusunda motive olmalarını sağlar. Akademik eğitim desteği, çocukların potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirmelerine olanak tanıyarak toplumun genel eğitim kalitesini artırıcı bir etki yaratır.

Küçük gruplarla etkileşimli ortamlarda amaca dönük dijital eğitimler.

ÇocukÇA Derneği inter aktif eğitim ortamı
İnteraktif eğitimlerden bir görsel.